szablony malarskie, naklejki naściany, nowoczesne obrazy, dekoracje ścian
MÓJ KOSZYK  
Logowanie | Rejestracja      PRZECHOWALNIA (0) 
sklep internetowy, dodaj do koszyka

.: Strona Główna.: Katalog Produktów.: Regulamin.: Kontakt .: Program Partnerski.: Koszty przesyłki.: Współpraca
.: Program Partnerski

Zapraszamy Państwa do udziału w Programie Partnerskim. Wystarczy posiadać własną stronę WWW aby zarabiać na przekierowywaniu klientów do naszego sklepu. Partner otrzymuje własny identyfikator z linkiem polecającym, za każde zrealizowane zamówienie.
Partner otrzymuje prowizję w wysokości 10% na swoje konto (wszystkie informacje znajdują się w naszym regulaminie poniżej). Uzbierane prowizje przelewamy na konto bankowe. Aby zwiększyć skuteczność Programu Partnerskiego do dyspozycji udostępniamy gotowe materiały reklamowe do umieszczenia na własnej stronie. Nasz PP to sposób na łatwe zarabianie!
Aby zapisać się do Programu Partnerskiego postępuj wg. poniższych wskazówek:

  • Zarejestruj się w sklepie - kliknij aby przejść do rejestracji
  • Sprawdź swoją pocztę i uaktywnij konto
  • Zaloguj się w sklepie i przejdź do PP
  • Zapoznaj się z regulaminem i kliknij dołącz do programu
  • Po weryfikacji danych uaktywnimy Twój udział w PP
  • Wstaw na swoją stronę linki polecające i zarabiaj pieniądze

Zapraszamy do współpracy!

 

REGULAMIN

Poniższy Regulamin zawiera zestaw zasad obowiązujących wszystkich Partnerów Programu Partnerskiego prowadzonego przez sklep internety: www.dekormania.pl. Jego zaakceptowanie i przestrzeganie jest warunkiem osiągania korzyści wynikających z promowania produktów objętych Programem Partnerskim.

§ 1. Definicje
1. Partnerami mogą być osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą lub osoby prawne, które zaakceptują Umowę i Regulamin Programu Partnerskiego.
2. Uczestnictwo w Programie Partnerskim jest bezpłatne i dobrowolne.
3. Partner nie jest pracownikiem, przedstawicielem ani agentem Operatora.
4. Partner nie ma prawa podpisywać żadnych dokumentów w imieniu Operatora ani Sklepu Internetowego.
5. Partner ma jedynie prawo przedstawiać się jako członek Motoryzacyjnego Programu Partnerskiego (MPP).

§ 2. Polecanie Klientów i identyfikacja Partnerów
1. Każdy Partner otrzymuje unikalny Numer Identyfikacyjny, jednoznacznie określający go w systemie informatycznym
Operatora.
2. Partner będzie polecał Klientów za pomocą Linków Partnerskich i hiperłącz prowadzących do witryny Sklepu
Internetowego, zawierających Numer Identyfikacyjny Partnera.
3. Polecenie klienta uważa się za bezpośrednie w ciągu 60 dni od daty kliknięcia klienta w Link Partnerski.

§ 3. Wynagrodzenie dla Partnera
1. Partnerzy wynagradzani są wyłącznie za zakupy poleconych przez nich klientów. Wysokość wynagrodzenia dla Partnerów składa się z prowizji bezpośredniej.
2. Prowizja bezpośrednia wynosi 10%. Partnerowi przyznawana jest prowizja bezpośrednia, jeżeli Klient zakupił produkt bezpośrednio z polecenia Partnera (tj w ciągu 60 dni od Polecenia)
3. Wynagrodzenie naliczane jest w momencie zmiany statusu transakcji z " nie potwierdzone " na "potwierdzone".
4. Partner nie jest wynagradzany za polecanie i zdobywanie nowych partnerów. Rejestracja w Programie Partnerskim jest bezpłatna i dobrowolna.
5. Prowizja może być wypłacona przez Partnera jeśli jej wysokość osiągnie kwotę minimalną tj. 10zł.
6. W celu wypłacenia prowizji, Partner będący osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej wystawia Operatorowi rachunek do Umowy na odpowiednią kwotę. Partner będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub osobą prawną, wystawia odpowiednią fakturę.
7. Warunkiem wypłacenia wynagrodzenia jest dostarczenie do Operatora podpisanej i prawidłowo wypełnionej Umowy w dwóch egzemplarzach oraz rachunku. Wynagrodzenie będzie naliczane Partnerowi niezależnie od faktu spełnienia tego warunku.
8. W przypadku podwójnego lub błędnego dokonania zakupu oraz zwrotu produktu przez klienta w ramach gwarancji lub obowiązującego prawa, naliczone Partnerowi prowizje zostaną odliczone od stanu jego konta.
9. Jeżeli Partner jest osobą fizyczną, faktyczna wypłacana mu należna prowizja pomniejszana jest o podatek dochodowy, który Operator odprowadza do odpowiedniego Urzędu Skarbowego.

§ 4. Metody promocji produktów i Sklepu Internetowego
1. Partner jest odpowiedzialny za wszystkie materiały, które pojawią się na jego stronach lub w jego materiałach
promocyjnych. Operator nie bierze na siebie odpowiedzialności za treści dotyczące dowolnego aspektu Sklepu Internetowego lub produktów opublikowane poza jego stronami.
2. Jeśli Partner umieszcza w swoich materiałach cenę produktów, jest zobowiązany uaktualniać ją na bieżąco do stanu faktycznego z cenami na stronach dekormania.pl
3. Partner nie będzie wysyłał niezamówionej poczty elektronicznej lub zwykłej z materiałami promującymi produkty, Sklep Internetowy lub Program Partnerski, co jest sprzeczne z prawem polskim i niniejszym Regulaminem.
4. Partner jest zobowiązany znać uregulowania prawne dotyczące reklamy i świadczenia usług drogą elektroniczną.
5. Partner nie może promować produktów ani Sklepu Internetowego na stronach, które łamią prawo polskie, na stronach z materiałami pornograficznymi, nielegalnym oprogramowaniem, nielegalną muzyką lub innych, których treść lub forma mogą zaszkodzić dobremu imieniu Operatora lub Sklepu Internetowego.
6. Partner nie będzie promował produktów na grupach dyskusyjnych, forach i innych publicznych miejscach, których nie jest właścicielem, w sposób niezgodny z regulaminem takiego miejsca lub wywołujący uzasadniony sprzeciw jego uczestników lub właścicieli. Partner może odpowiadać na pytania zadane w takich miejscach w sposób nakłaniający do zainteresowania się produktami lub Sklepem Internetowym.
7. Zabronione jest wyświetlanie całości sklepu Operatora w ramce (z ang. "frame") poza indywidualnie ustalonymi przypadkami oraz dostarczonymi przez Operatora materiałami.
8. Zabronione jest wyświetlanie sklepu Operatora jako pop-under we wszelkich systemach wymiany i promocji.
9. Miejsce promocji produktów musi być pozbawione reklam związanych z materiałami pornograficznymi, nielegalnym oprogramowaniem, nielegalną muzyką lub innych, których treść lub forma mogą zaszkodzić dobremu imieniu Operatora lub Sklepu Internetowego.
10. Operator zobowiązuje się wspierać merytorycznie Partnera w kwestii promocji produktów i Sklepu Internetowego w Internecie.
11. Operator będzie indywidualnie rozpatrywał wszelkie skargi na Partnerów biorąc pod uwagę racje obu stron, regulamin oraz specyfikę ośrodka, z którego skarga napłynęła.

§ 5. Bezpieczeństwo danych
1. Wszelkie zmiany danych osobowych i dot. konta bankowego Partnera wymagają przesłania odpowiednich instrukcji w formie podpisanego dokumentu zawierającego podpis Partnera zgodny z podpisem widniejącym na Umowie lub listu elektronicznego podpisanego cyfrowo z użyciem certyfikatu wydanego przez autoryzowane centrum certyfikacji.
2. Bieżące dane dotyczące Partnera i stanu jego konta wyświetlane na stronach Programu Partnerskiego nie muszą być zgodne z prawdą - nie są więc wiążące dla Operatora. W razie wykrycia niespójności w bazie danych, Operator skoryguje dane.
3. Operator ma obowiązek poinformować Partnera o fakcie nie uznania jakiejś części jego prowizji, a na żądanie Partnera wyjaśnić ten fakt.
4. Operator dołożył wszelkich starań, aby zabezpieczyć bazy danych przed atakami na ich spójność i treść.
5. Partner zgadza się na wysyłanie mu wewnętrznego biuletynu Programu Partnerskiego dotyczącego nowości, zmian i zawierającego przydatne porady oraz inne informacje związane z Programem Partnerskim.
6. Publikowanie informacji wysyłanych Partnerowi oraz dostępnych w Panelu Programu Partnerskiego jest niedozwolone, o ile przy danych informacjach nie jest zaznaczone inaczej.

§ 6. System obsługi zamówień
1. System rozpoznaje Partnerów, którym należy się prowizja po Numerze Identyfikacyjnym Partnera zapisanym na komputerze klienta w tekstowych plikach cookies o okresie ważności 30 dni w momencie kliknięcia klienta na Link Partnerski.
2. System będzie odnawiał plik cookie za każdym razem, gdy Klient kliknie w Link Partnerski, nadpisując tym samym poprzednią wartość Numeru Identyfikacyjnego.
3. Operator nie jest w stanie zabezpieczyć Partnera przed ręcznym usunięciem pliku cookie z komputera klienta.
4. Jeśli po upłynięciu okresu ważności pliku cookie Klient nie kliknie w żaden Link Partnerski, zostanie on usunięty z przeglądarki klienta.

§ 7. Reprezentacja
1. Partner będzie starannie promował produkty oraz Sklep Internetowy zgodnie z materiałami dostarczonymi przez Operatora, biorąc pod szczególną uwagę aktualność prezentowanych przez siebie informacji.
2. Partner nie będzie obiecywał żadnemu potencjalnemu lub faktycznemu klientowi gwarancji innych niż te wydawane przez Operatora, bez zgody Operatora. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy Partner bierze na siebie wszystkie konsekwencje zastosowania danej gwarancji.
3. Jeśli Partner zdecyduje się samodzielnie odpowiedzieć na pytanie klienta, jest zobowiązany zrobić to w sposób kulturalny i wyczerpujący wszelkie wątpliwości. Operator w takim przypadku służy dodatkową pomocą.
4. W sytuacji gdy Partner prowadzi stronę internetową, e-zin itp. informacja o nich nie zostanie umieszczona na stronach Sklepu. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Sklep zdecyduje się umieścić informacje o wszystkich Partnerach na stronach Sklepu.

§ 8. Dezaktywacja i skasowanie konta Partnera
1. Nieprzestrzeganie zasad regulaminu będzie karane dezaktywowaniem konta.
2. Na dezaktywowane konto nie wpływają żadne nowe środki. Dotychczas uzbierane nie są jednak kasowane. Partner ma prawo wypłacić środki skumulowane na dezaktywowanym koncie bez względu na to, czy przekroczyły one Kwotę Minimalną. Warunkiem wypłacenia wynagrodzenia jest spełnienie warunków określonych w tym Regulaminie i spełnienie wszystkich wytycznych Operatora związanych z faktem dezaktywacji konta.
3. Punkt 2 §9 nie dotyczy sytuacji, gdy likwidacja konta była spowodowana nieuczciwymi działaniami Partnera, które miały lub mogły mieć wpływ na wysokość prowizji należnej Partnerowi. Mowa tu o próbach włamania się do systemu Programu Partnerskiego lub Sklepu Internetowego, składaniu fałszywych zamówień i innych działaniach, które nie spowodowały faktycznego wpływu pieniędzy na konto Operatora lub spowodowały wpływ tylko tymczasowy.
4. Operator jest zobowiązany w ciągu 48 godzin poinformować Partnera o dezaktywacji jego konta oraz podać konkretne przyczyny takiego posunięcia odwołujące się do konkretnych działań Partnera niezgodnych z regulaminem lub prawem.
5. Konto nieaktywne można aktywować jeśli Partner podpisze odpowiednie zobowiązanie w przypadku, gdyby został przyłapany na łamaniu regulaminu i wpłaci grzywnę jeśli Operator takową ustalił.
6. Partner może zakończyć współpracę w Programie Partnerskim wysyłając do Operatora pisemną prośbę o dezaktywację konta.
7. Równocześnie z wysłaniem prośby o zakończenie współpracy, Partner jest zobowiązany natychmiast zlikwidować wszelkie materiały promocyjne związane z produktami i Sklepem Internetowym.
8. Dezaktywacja konta w Programie Partnerskim i zobowiązań Partnera nie blokuje w przyszłości możliwości wznowienia współpracy.

§ 9. Wyłączenie odpowiedzialności i zmiany regulaminu.
1. Operator nie bierze odpowiedzialności za pominięcie Partnera w przypadku ręcznego skasowania pliku cookie przez klienta lub nieprawidłowego odczytania skryptów z powodu niekompatybilności przeglądarki internetowej.
2. Operator dołożył wszelkich starań, aby skrypty były kompatybilne z przeglądarkami używanymi przez co najmniej 95% polskich użytkowników Internetu.
3. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie, o czym jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Partnerów.

   
Atrakcyjne dekoracje ścian to doskonały pomysł na uatrakcyjnienie wnętrza i nadanie mu niezwykłego charakteru. Nowoczesne obrazy, naklejki ścienne czy szablony malarskie to tylko nieliczne sposoby na realizację nawet najoryginalniejszych wizji. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom sklep DEKORmania stworzył bogaty asortyment produktów obejmujący różnorodne naklejki na ścianę, szablony do wielokrotnego użycia, obrazy drukowane, oraz inne artykuły dekoracyjne. Dokładamy wszelkich starań, aby w naszym sklepie znaleźli Państwo szablony do malowania oraz inne elementy dekoracyjne, które upiększą każde wnętrze.

© DEKORMANIA.PL : szablony malarskie, obrazy, naklejki, zegary, modne wzory na ściany, artykuły dekoracyjne : szablony malarskie. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.
Content Rabaty do 75%,
na wszystko
prosimy dodać produkt do koszyka
i zobaczyć jego aktualną cene


Przy zamówieniu za minimum 150zł i wpłacie na konto - PRZESYŁKA KURIERSKA GRATIS


Zapraszamy na naszego facebooka - polub nas i uzyskaj rabat na nasze produkty.
20% rabatu na szablony i naklejki, kod rabatowy dostępny na naszym FB